A A A
  • awers
    awers
  • rewers
    rewers

"Promereor"

Rozmiar: 70mm,

Materiał: mosiądz oksydowany,

Rok emisji: 2009

Awers: Herby Nysy oraz miast powiatu Nyskiego, otoczone wieńcem.

Rewers: Herb Nysy oraz napis: "Honorowy order zasług dla powiatu Nyskiego".

Medal okazjonalny emitowany przez powiat Nyski jak nagroda w uznaniu zasług.